MASLAK-11

Acıbadem, Meme hastalıklarının özellikle de meme kanserinin gittikçe daha yaygın hale gelmesi nedeniyle meme sağlığına özel birimler oluşturdu. Bu birimlerde multidisipliner yaklaşım, güncel teknolojik altyapı ve hasta güvenliği odaklı hizmet anlayışıyla çeşitli meme hastalıklarının yanı sıra meme kanserinin de tanı ve tedavisi gerçekleştiriliyor. Meme kanseri tedavisi sırasında meme görünümünün korunmasına yönelik meme koruyucu ve onkolojik cerrahi uygulamalar da yapılan bu birimlerde, birçok hastanın bu süreci daha kolay atlatması için psikolojik destek de veriliyor.

3 Boyutlu Tomosentez Özellikli Dijital Mamografi cihazından, ameliyatta kullanılan Tek Doz Radyoterapi yöntemine kadar, tümörlerin tespitinden tedavisine meme sağlığı alanında ihtiyaç duyulan birçok cihaz bu birimlerde bulunuyor. Bu bileşenler sayesinde meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde, ihtiyaç duyulan her konuda hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Prof.Dr.Cihan Uras

1. Multidisipliner Yaklaşım

Meme kanserinin tanı ve tedavisi, multidisipliner bir anlayışla yani farklı alanlarda uzmanlaşmış doktorların bir arada çalışarak görüş alışverişinde bulunmasını ve kararların ortak alınmasını gerektiriyor. Bu yaklaşım sonucu, her hastanın tanı ve tedavi aşamaları konusunda ilgili doktorlar görüş birliğine vararak tedavi sürecine başlıyorlar.

Bu birimlerde hastalara meme cerrahisi, plastik cerrahi, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji ve radyoterapi branşlarından bir ekiple ve teknolojik altyapının desteğiyle multidisipliner tanı ve tedavi sunuluyor.

2. TANI ve TEDAVİDE KULLANILAN CİHAZLAR

Acıbadem Meme Sağlığı birimlerinde meme kanserinin tanı ve tedavisinde farklı cihazlarla tıbbı hizmet sürdürülüyor. Bu merkezlerde bulunan bazı teknolojik cihazlar ve özellikleri şunlar:

3 Boyutlu Tomosentezli Mamografi:

Dijital teknolojinin sunduğu güncel teknolojik olanaklardan biri. Çekim sırasında memeden seri görüntüler alabilmesi sayesinde kanserli kitleler daha net görülebiliyor. Böylece kanseri erken saptama olanağı sağlıyor. Doğru tanı koyma olanağını artırması sayesinde gereksiz çekim, biyopsi ve ameliyat olma oranlarını da düşürebiliyor.

4 Boyutlu Meme Ultrasonografisi:

Meme ultrasonografisinde güncel teknolojik gelişme olan 4 boyutlu meme ultrasonografisi ile meme, standart pozlarda görüntüleniyor. Elde edilen görüntü setleri daha sonra hekim tarafından özel bir ekran üzerinde değerlendiriliyor. Bu yöntemin normal ultrasonografiden en önemli farkı ise her zaman standart görüntüler elde edilmesi. Memenin çoğunlukla hiçbir bölgesi gözden kaçmıyor, uygulayıcıya bağlı hatalar aza indirilebiliyor.

Vakum Biyopsisi:

İğne biyopsisi yöntemleri içinde gelişmiş yöntemlerden biri olan bu yöntem, küçük ve iyi huylu kitlelerin ameliyatsız olarak tümüyle çıkarılmasına olanak tanıyor.

MR Rehberliğinde Biyopsi:

Meme MR incelemesi, meme kanseri saptanan kadınlarda ameliyat öncesi, memede başka odak olup olmadığını tespit etmek için kullanılıyor. Ayrıca yüksek riskli hastalarda da tarama amacıyla faydalanılıyor. Birçok hastada başka görüntüleme yöntemleri ile gösterilemeyen şüpheli bulgular bu teknoloji ile saptanabiliyor.

İntraoperatif radyoterapi:

Tek doz radyoterapi yöntemi, geleneksel radyoterapide olduğu gibi yine linear hızlandırıcı ile uygulanır. Bu yöntem linear hızlandırıcı ile hareket edebilen, sadece elektron enerjisi üreten, geleneksel linear hızlandırıcılar gibi personel açısından çok fazla koruma gerektirmeyen, güvenli taşınabilir bir cihazla ameliyathanede yapılır. Ameliyata cerrahi ekip, radyasyon onkoloğu ve medikal fizik uzmanı birlikte katılır. Böylece ışın tedavisi de cerrahi sırasında tamamlanmış olur.

3. TIBBİ EKİP

Acıbadem Meme Sağlığı birimleri; meme cerrahı, medikal onkolog, plastik cerrah, radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog ve tıbbi genetik uzmanlarından oluşuyor. Ayrıca merkezlerde beslenme danışmanlığı, fiziksel terapi ve meme kanseri olan hastalar için kapsamlı bir psikososyal destek programı sunuluyor.

4. TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Acıbadem Meme Sağlığı birimlerinde meme kanserinin tanısı için sunulan hizmetler arasında; 3 boyutlu Tomosentezli dijital mamografi, 4 boyutlu ultrasonografi cihazları ile gerçekleşen klinik meme muayenesi, kendi kendine meme muayenesi eğitimi ve meme kanseri taraması yer alıyor.
Ayrıca meme kanserine yakalanma riski yüksek olan kadınlar için düzenli muayene ve özel danışmanlık hizmeti veriliyor. Böylece risk altındaki kadınlar için erken teşhis olanağı sağlanarak, ileride kansere yakalanma ihtimalleri aza indirilmesi amaçlanıyor.

5. MEME KORUYUCU VE ONKOPLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARI

Memenin kanserli doku nedeniyle tümünün alınması, pek çok kadın için istenmeyen bir durum. Kadınlardaki meme kaybı, psikolojik olarak genel beden algısını zedeliyor. Bu nedenle güncel tıp yöntemlerinde memenin korunmasına yönelik yöntemler uygulanıyor. Acıbadem Meme Sağlığı birimlerinde meme cerrahları hastalara, onkoplastik cerrahi ve yenilikçi rekonstrüktif teknikleri ile hizmet veriyor. Meme kanserinin tedavi ekibinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları da bulunuyor. Bu uzmanlar gerektiğinde hastanın memesini doğal haline dönüştürecek operasyonlar gerçekleştirebiliyorlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir