1369048104

Prof. Dr.Cihan Uras

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Kısa Özgeçmiş

1981 yılında İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan genel cerrahi uzmanlığını alarak aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında genel cerrahi doçenti, 1996 yılında genel cerrahi profösör ünvanını aldı. 2000 yılından itibaren Bakırköy Acıbadem Hastanesi’nde, 2010 yılından itibaren Maslak Acıbadem Hastanesi’nde çalışmaktadır. Acıbadem Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı da yürütmektedir. Özellikle ilgilendiği konular arasında meme cerrahisi, laparoskopik cerrahi ve obezite cerrahisi gelmektedir. 2009-2011 yılları arasında Senioloji Derneği başkanlığı yapmıştır. 1990’lı yıllarda Türkiye’ye laparoskopik cerrahiyi getiren kişiler arasındadır. Ayrıca aynı yıllarda Türkiye’deki ilk mastektomi ve eş zamanlı meme implantı ile onarım ameliyatını gerçekleştirmiştir. 1998’de Türkiye’deki ilk sentinel lenf nodu biyopsisini yapmış, 2012’de ilk kez meme koruyucu cerrahi sonrası tek doz intraoperatif radyoterapiyi uygulamıştır. 200’ün üstünde yerli ve yabancı yayını bulunmaktadır.

Detaylı Öz geçmiş

Eğitim

1996-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
1990-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
1986-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
1981-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2000 – Halen Acıbadem Sağlık Grubu

1986 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. Ulusal Fıtık Derneği
 2. Meme Bilimi (Senoloji) Derneği
 3. The Turkish Society of Menopaus and Osteoporosis
 4. Türk Cerrahi Derneği
 5. İstanbul Cerrahi Derneği
 6. İstanbul Tabip Odası
 7. Endokrin Cerrahi Derneği
 8. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 9. American Society of Breast Disease
Bilimsel Yayınlar

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 1.  Bulent Ozcetin: 21.10.1988

“Deneysel hemorajik gastrit’te famotidin, omeprazole, somatostatin, sukralfatın etkilerinin karşılaştırılması”

 1. Dr. Taner Ozturk:12.02.1996

“Abdominal kompartman sendromu modelinde visseral iskeminin önlenmesi”

 1. Osman Simsek:28.09.2009

“Sentinel lenf nodülü biyopsisinde tin kolloid ile non kolloid kullanımının karşılaştırılması”

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Uras C, Alponat A, Akcal T, Balcisoy Ü.: Retroperitoneal hydatid cyst: An Unusual Primary Location. Dig Surg. 1993; 10:49-51
 2. Ozgultekin R, Ersan Y, Uras C, Goksel S, Akcal T. Syndrome of solitary rectal ulcer a rare cause of recurrent rectal hemorrhage. Chirurg. 1993 Aug; 64(8):653-6. German.
 3. Uras C, Papila C, Alponat A, Erdogan N.: Papillary-Cystic tumor of the pancreas (Frantz’s Disaese): A rare pancreas neoplasm. Dig Surg 1994; 11:36-38
 4. Uras C, Alponat A, Goksel S, Ersan.: Clear-cell Carcinoma of the large Intestine, an extremely rare primary histological variant. The Cancer Journal 1995; 8: 218- 220
 5. Sentürk H, Kocer N, Papila Ç, Uras C, Dogusoy G.: Primary macronodular hepatosplenic tuberculosis: Two cases with US, CT and MR findings. Eur Radiol 1995; 5:451-455
 6. Erel T, Seyisoglu H, Senturk ML, Akman C, Ersavasti G, Benian A, Uras C, Altug A, Ertungealp E. Mammographic changes in women on hormonal replacement therapy. Maturitas. 1996 Aug;25(1):51-7.
 7. Uras C, Altınkaya E, Yardımcı H, Goksel S, Yavuz N, Kaptanoglu L, Akcal T. Peritoneal cytology in determination of free tumor cells within the abdomen in colon cancer. Surg Oncol. 1996 Oct-Dec;5(5-6):259-63.
 8. Uras C, Yigitbasi R. Erturk S, Hamzaoglu I, Sayman H. Restorative caecogastroplasty reconstruction after pylorus-preserving near-total gastrectomy: a preliminary study. Br J Surg. 1997 Mar;84(3):406-9.
 9. Ertem M, Uras C, Karahasanoglu T, Erguney S, Alemdaroglu K. Laparoscopic approach to hepatic hydatid disease. Dig Surg. 1998;15(4):333-6.
 10. Erel CT, Esen G, Seyisoglu H, Elter K, Uras C, Ertungealp E, Aksu MF. Mammographic density increase in women receiving different hormone replacement regimens. Maturitas. 2001 Nov 30;40 (2):151-7.
 11. Pekmezci S, Altınlı E, Sarıbeyoglu K, Carkman S, Hamzaoğlu I, Paksoy M, Uras C, Korman U, Sirin F. Enteroclysis guided laparoscopic adhesiolysis in recurrent adhesive small bowel obstructions. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2002; Jun 12(3):165-70.
 12. Altinli E, Sarıbeyoglu K, Pekmezci S, Uras C, Tasci H, Akcal T. An effective omentoplasty technique in laparoscopic surgery for hydatid disease of the liver. JSLS. 2002 Oct-Dec;6(4):323-6.
 13. Altinli E, Gorgun E, Karabıcak I, Uras C, Unal H, Akcal T. Anthropometric measurements in male breast cancer. Obes Surg. 2002Dec;12(6)869-70.
 14. Altinli E, Balkan T, Uras C, Dogusoy G, Akcal T, Balcisoy U. Rectal duplication as an unusual cause of chronic perianal fistula in an adult: report of a case. Surg Today. 2004;34(9):796-8.
 15. Altınlı E, Balkan T, Uras C, Dogusoy G, Akcal T, Balcısoy U. Rectal duplication as an unusual cause of chronic perianal fistula in an adult: report of a case. Surg Today. 2004;34(9):796-8.
 16. Aydogan F, Salihoglu Z, Topuz U, Celik V, Uras C. A comparison of the adverse reactions associated with isosulfan blue versus methylene blue dye in sentinel lymph node biopsy for breast cancer. Am J Surg 2008;195 (2):277-278.
 17. Aydogan F, Belli AK, Baghaki S, Karabulut K, Tahan G, Uras C. Axillary web syndrome after sentinel node biopsy. Breast Care. 2008;3:277-278.
 18. Uras C, Baca B, Boler DE. Circular Stapled hemorrhodopexy: Experience of a single center with 445 cases. World J Surg 2008 Aug 32(8):1783-8.
 19. Ozben V, Aydogan F, Karaca C, Ilvan S, Uras C. Nodular Fasciitis of the Breast Previously Misdiagnosed as Breast Carcinoma Breast Care 2009;4:401-402.
 20. Aydogan F, Salihoglu Z, Uras C, Karabicak I, Celik V, Cercel A, Baghaki S, Topuz U, Atasoy D, Babazade R, Unal H. intraparenchymal methylene blue injection for sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients does not interfere with the pulse oximetry readings. Journal of Breast Cancer. 2009; 12:32-5.
 21. Saruc M, Boler D, Karaarslan M, Baysal C, Rasa K, Cakmakcı M, Uras C, Tozun N. Intragastric balloon treatment of obesity must be combined with bariatric surgery: a pilot study in Turkey. Turk J Gastroenterol. 2010 Dec;21(4):333-7.
 22. Aydogan F, Ozben V, Celik V, Uras C, Tahan G, Gazioglu E, Cengiz A, Ferahman M, Cercel A, Yilmaz MH, Halac M, Unal H. Radioguided occult lesion localization (ROLL) for non-palpable breast cancer: a comparison between day-before and same-day protocols. Breast. 2010;19:226-30.
 23. Aydogan F, Ozben V, Yilmaz MH, Celik V, Uras C, Ferahman M, Aliyev A, Unal H. Simultaneous excision of ipsilateral nonpalpable multiple breast lesions using radioguided occult lesion localization. 2011 Jun;20(3):241-5.
 24. Ozben V, Aydogan F, Atasoy D, Ferahman M, Yilmaz MH, Esen G, Halac M, Uras C. Radio-guided lymph node biopsy for the diagnosis of axillary lymphadenopathy. Nucl Med Commun. 2011 Mar;32(3):233-7.
 25. Oztas E, Kara H, Kara ZP, Aydogan MU, Uras C, Ozhan G. Association Between Human Telomerase Reverse Transcriptase Gene Variations and Risk of Developing Breast Cancer. Genet Test Mol Biomarkers. 2016 Aug;20(8):459-64.
 26. Esen G, Tutar B, Uras C, Calay Z, İnce Ü, Tutar O. Vacuum-assisted stereotactic breast biopsy in the diagnosis and management of suspicious microcalcifications. Diagn Interv Radiol. 2016 Jul-Aug;22(4):326-33.
 27. Ozmen V, Atasoy A, Gokmen E, Ozdogan M, Guler N, Uras C, Ok E, Demircan O, Isikdogan A, Saip P. Impact of Oncotype DX Recurrence Score on Treatment Decisions: Results of a Prospective Multicenter Study in Turkey. Cureus. 2016 Mar 8;8(3):e522
 28. Yazar S, Altinkaya A, Karadag EC, Kara H, Uras C. A Simple Flap Design for the Salvage of Immediate Implant-Based Breast Reconstruction. Ann Plast Surg. 2017 Sep 12. doi: 10.1097/SAP.0000000000001196. [Epub ahead of print]

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Kafadar Y, Cengiz A, Uras C, Oral C.: La Place de la Vagatomie Tronculaire + Gastroentérostomie et de Jejunostomie dans la Chirurgie d’ulcéra Peptique. XVIIIéme Semaine Medicale Balkanique 30 Août- 4 Septembre 1984, İstanbul. Resumes I:7
 2. Minkari T, Kafadar Y, Cengiz A, Uras C, Oral C.: Téchniques récentes dans le traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie: Hépatectomie antiypique et XVIIIéme Semaine Medicale balkanique 30 Août-4 Septembre 1984,  İstanbul. Resumes I:10
 3. Uras C, Tuna Y, Erturk S, Saner H.: Medical Splenectomies. Mediterranean Surgical Meeting, 13-17 June 1987, İstanbul. Abstracts:145
 4. Yigitbasi R, Uras C, Tasci H, Duren M, Hamzaoglu İ.: Results of 350 Laparoscopic cholecystectomies performed by surgeons with certain training. 4th. European Congress of Surgery Eurosurgery ‘94 25-29 October 1994, Berlin. Br. J. Surg.      1994;81 (suppl):115
 5. Altınlı E, Uras C, Gorgun E, Onur E, Davran E, Balcısoy Ü:Tumor size, score and centricity are independent predictors of axillary lymph node involvement in female breast cancer.Eurosurgery 2000, 20-24 June
 6. Erel CT, Esen G, Seyisoglu H, Kaleli S, Elter K, Uras C, Ertungealp E, Aksu MF.: Mammographic changes in women receiving different HRT regimens. 5.th European Congress on Menopause 1-5 July 2000.
 7. Altınlı E, Uras C, Balkan T, Dogusoy G, Akcal T, Balcısoy U:Rectal duplıcatıon in an adult:Unusual cause of chronic perianal fistula.Mediterranean Society of Coloproctology.24-27 September 2000, Israel.
 8. Sarıbeyoglu K, Pekmezci S, Altınlı E, Hamzaoglu İ, Paksoy M, Uras C, Korman U, Sirin F:Enteroclysis assisted laparoscopic adhesiolysis in recurrent adhesive small bowel obstructions.EAES 9th İnternational Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 13-16 June 2001 Netherlands.
 9. Cuhadaroğlu M, Uras C, Bozluolcay S, Yardımcı H, Alan A, Falay O.:The effectcs of shortenıng the interval between the injection of radıotracer and radıoguıded ıntraoperatıve bıopsy in breast cancer suryery. 5th İnternational Congress of Nuclear Oncology. May 2002 Kuşadası-Turkey.
 10. Erel C, Senturk L, Cakmak H, Ilvan S, Esen G, Uras C, Ertungealp E: Does mammographic density increase indicate any significant cytopathologic lesion among women on HRT? 19th Annual Meeting of the ESHRE, Madrid, 2003, Spain
 11. Uras C, Baca B, Aydogan F, Atasoy D. Skin Sparing Mastectomy and Immediate Breast Reconstruction With Definitive Anatomical Implants,” 7th Milan Breast Cancer Conference Abstract Book, Milan, Italy, 106, 2005.
 12. Cercel A, Aydogan F, Celik V, Unal H, Cengiz A, Yılmaz H, Ferahman M, Gazioglu E, Kara H, Halac M, Içten GE, Uras C. Radioguide occult lesion localization (Roll) of the nonpalpable suspicious breast lesions: Initial experience, 8th Milan Breast Cancer Conference, June 21-23,2006,Mılan, Italy.
 13. Aydogan F, Salihoglu Z, Cercel A, Topuz U, Cakcak E, Celik V, Uras C. Pulse oximetry changes with sentinel lymph node biopsy in breast cancer after methylene blue injection. American Society of Breast Disease 31st Annual Symposium, April 12-14,2007, San Fransisco.
 14. Aydogan F, Balcisoy U, Belli A, Aydın I, Uras C, Cengiz A, Celik V, Unal H. Preoperative digital infrared thermal Imaging and sentinel lymph node biopsy in the detection of regional lymph node metastases in breast cancer: Preliminary results. 2th Interconference Breast Cancer Meeting Abstract Book, Sarajevo, Bosna and Herzegovina, 71, 2009.
 15. Simsek O, Uras C, Belli AK, Aydogan F, Arslan E, Goksoy E. Does radiopharmaceutical molecule size change number of sentinel lymph node in breast cancer patients? 7th European Breast Cancer Conference (EBCC-7), Barcelona, Spain, 24-27 March 2010.
 16. Aydogan F, Ozben V, Celik V, Uras C, Ferahman M, Yilmaz MH, Aliyev A, Unal H. Simultaneous excision of non-palpable double lesions in the same breast using radioguided occult lesion localisation. 7th European Breast Cancer Conference (EBCC-7), Barcelona, Spain, 24-27 March 2010.
 17. Atasoy D, Aydogan F, Ergin S, Midilli K, Ilvan S, Uras C, Cengiz A. Male Breast Cancer:No evidence of human papilloma virus etiology. 8th Mediterranean Conference on Oncology, 28-30 November 2010, Antalya, Turkey
 18. Boler DE, Cabioglu N, Belli AK, Akce B, Uras C. Any advantage of laparoscopic appendectomy in acute appendicitis?. Oral Presentation: 12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, April 27-30, 2011, Milan Italy.
 19. Uras C, Boler DE, Ince U, Cabioglu N. Factors predicting the nonsentinel lymph node metastasis in breast cancer patients with sentinel lymph node micrometastases. The American Society of Breast Surgeons, 12th Annual Meeting, April 27-30, 2011, Washington DC; Scientific Session Official Proceedings, Volume 18; Poster No:1673, page 32
 20. Boler DE, Cabioglu N, Ince U, Uras C. Sentinel lymph node biopsy in pure DCIS: Is it necessary?. The American Society of Breast Surgeons, 12th Annual Meeting, April 27-30, 2011, Washington DC; Scientific Session Official Proceedings, Volume 18; Poster No:1662, page 12
 21. Uras, D. Eren Böler, H. Kara, G. Başaran, L. Balcı, F. Tokat, N. Cabıoglu, U. Ince. High Ki67 levels are significantly correlated with  21-gene assay recurrence scores. 10. European Breast Cancer Conference, 9-11 March 2016, Amsterdam. Poster session 433.
 22. Halil Kara, Atakan Sezer, Deniz Eren Böler, Manolya Aydogan, Cihan Uras. Buccal swab versus blood sampling techniques for BRCA mutation screening. Breastanbul Breast Cancer Conference, November 10-12, 2016, Istanbul. Poster 142.
 23. Fatih Levent balcı, Halil Kara, Onur Dülgeroğlu, Deniz Eren Böler, Cihan Uras. Is it oncologically safe to perform nipple sparing mastectomy in patients with tumor-nipple distance under 2.0 cm? Breastanbul Breast Cancer Conference, November 10-12, 2016, Istanbul. Poster 120.
 24. Şükrü Yazar, Altuğ Altınkaya, Emine Çiğdem Karadağ, Halil Kara, Cihan Uras. A simple design fort he salvage of implant based breast reconstruction. Breastanbul Breast Cancer Conference, November 10-12, 2016, Oral presentation 01.
 25. Uras C. Evolution of surgical management for breast cancer in the modern era. International Congress on Oncological Sciences. 27 september-1 october 2017, Antalya
 26. Uras C. Püf noktalarıyla Sleeve gastrektomi. Video presentation. 5. National and 3. Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 12-15 October 2017, Antalya
 27. Dr. Nurullah Bulbuller, Prof. Dr. Cihan Uras, Prof. Dr. Henry Bucwald. Video Show / How do I do it? – New Metabolic Procedures in Patients with Low BMI. Oturum başkanı. 5. National and 3. Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 12-15 October  2017, Antalya
 28. Dr. Ahmet Turkcapar, Prof. Dr. Alper Celik, Prof. Dr. Erhan Aygen, Prof. Dr. Cihan Uras, Prof. Dr. Halil Coskun, Assoc. Prof. Dr. Halil Alis, Prof. Dr. Oktay Banlı, Prof. Dr. Fatih Avsar, Dr. Mehmet Gorgun, Prof. Dr. Guner Ogunc, Prof. Dr. Umut Barbaros, Prof. Dr. Levent Avtan, Prof. Dr. Yunus Yavuz, Prof. Dr. Asim Cingi, Prof. Dr. Mustafa Sahin, Prof. Dr. Mustafa Taskin, Prof. Dr. Omer Alabaz, Prof. Dr. Nurullah Bulbuller, Prof. Dr. Oral Ospanov. Presentation and Application of the Bariatric and Metabolic Surgery Work Group Draft. Oturum başkanı. 5. National and 3. Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 12-15 October 2017, Antalya

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Mide ülserli hastalarda endoskopi tekrarı akılcı bir yaklaşım mı?
  Saruc M, Boler D, Karaarslan M, İnce U, Raşa K, Uras C, Cakmakci M, Tozun N. Acıbadem Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, Ocak 2010, 1(1):35-37
 2. Palpe edilemeyen meme lezyonlarinda radyonüklid rehberliğinde okült lezyon lokalizasyonu (ROLL) Aydogan F, Celik V, Uras C, Ferahman M, Cengiz A, Gazioglu E, Cercel A, Yılmaz MH, Halac M, Esen G, Balcısoy U, Unal H. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2009;25:24-28.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Koc A E, Taskin M, Ersan Y, Uras C.: Kist hidatik yerleşim yerleri ve komplikasyonları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Özet Kitabı:42
 2. Akcal T, Saner T, Uras C.: İnternal hemoroid tedavisinde sklerozon injeksiyon ve günümüzdeki yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Özet Kitabı:77
 3. Kafadar Y, Cengiz A, Uras C.: Batın ve toraks nafiz delici alet yaralanmaları ve sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Özet Kitabı:91
 4. Pusane A,  İnsel H,  Aydemir İ, Uras C, Oral C.: Akut kolesistit tedavisinde cerrahi girişimin yeri. XXVIII. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 26-27 Ekim 1984, Bursa. Program ve Özetler Kitabı:77
 5. Pusane A, Gokdogan C, Uras C, Oral C.: Kolorektal kanserlerde EEA stapler uygulaması. 6. Ulusal Kanser Kongresi, 25-30 Nisan 1985, İstanbul. Özer Kitabı:   2:110-112
 6. Kosebay D, Kafadar D, Cengiz A, Uras C.: Kollum kanserinin radikal tedavisinde pelvik ekzenterasyonun yeri. 6. Ulusal Kanser Kongresi, 25-30 Nisan 1985, İstanbul. Özel Kitabı: 2:171-173
 7. Cengiz A, Andican A, Uras C, Eyüboglu E.: Akut mezenterik damar tıkanmasında geniş intestinal nekroz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Özet Kitabı:53
 8. Uras C, Perek a, Perek S.: Karaciğer yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Özet Kitabı:154
 9. Balcisoy Ü, Taskın M, Uras C, Ozyegin A.: Safra kesesi karsinomu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Özet Kitabı:105
 10. Alemdaroglu K, Taskin M, Uras C.: Özofagus, mide, duodenum ve ince barsak selim tümörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Özet Kitabı:188
 11. Kahraman K, Yilmaz C, Eyüboglu E,  Uras C.:  Künt ve penetran karın travmaları     sonucu oluşan duodenum yaralanmalarında tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Özet Kitabı:191
 12. Uras C, Taskin M, Eyüboglu E, Ozcan M.: Marginal ülser perforasyonlarında gecikmiş vakalarda vagotomi uygulamasının neticeleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Özet Kitabı:194
 13. Akcal T, Bukey Y,  Uras C, Ozceik F.: Kolitis ülseroza’nın tedavisinde yeni     cerrahi alternatif; “Total  Kolektomi + Rektomukozektomi + İleal J Poş + Poş Anal Anastomoz”, işlemi uygulayan bir olgu. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 26-29 Eylül 1988, Marmaris. Özet Kitabı: 31
 14. Taskin M, Pusane A, Yalcinkaya A, Uras C.: Üst gastrointestinal sistem kanamalarda cerrahi ve medikal tedavinin neticeleri.VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi 22-25 Ekim 1985, İzmir. Bilimsel Oturum Konferans ve Bildiriler Kitabı:155-159
 15. Taskin M, Pusane A, Uras C, Eyüboglu E.: Mide tümörüne bağlı delinmelerde yeni bir yöntemle tedavi. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1985, İzmir. Bilimsel Oturum Konferans ve Bildiriler Kitabı:271-273
 16. Perek S, Uras C, Perek A, Tasci H.: Total gastrektomilerde mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.   Bildiri Özet Kitabı:33
 17. Akcal T, Sirin F, Balcisu U, Uras C.: Koledok taşlarında hangi cerrahi? Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri Özet Kitabı:49
 18. Akcal T, Balcisoy U, Uras C.: Memenin fibrokistik hastalığında bromokriptinin Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri Özet Kitabı:82
 19. Pusane A, Alver M, Uras C, Ozcelik F.: Kolelitiazis’de ultrasonografi ve ameliyat sonuçlarının karşılaştırılması. Aktuel Hepatoloji Münih – Cerrahpaşa Hepatoloji Günleri, 26-27 Mayıs 1986, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı:71
 20. Akcal T, Uras C, Ozcelik F, Balcisoy U.: Kliniğimizde
  tedavi Edilen Hemoroid Vakaları ve Sonuçları. II. Ulusal Praktoloji Kongresi, 15-18 Eylül 1986 Datça. Özet Kitabı: 48
 21. Akcal T,  Uras C,  Ozcelik F, Sirin F.: Anal fistüllü hastalarda tedavi sonrası geç    sonuçlar. II.  Ulusal Praktoloji Kongresi, 15-18 Eylül 1986, Datça. Özet Kitabı:27
 22. Akcal T, Uras C, Ozcelik F, Koc AE.: Cerrahi olarak tedavi edilen anal fissür vakaları ve geç sonuçları. II. Ulusal Praktoloji Kongresi, 15-18 Eylül 1986, Datça.   Özet Kitabı:50
 23. Papilla C, Uras C, Koksal F, Ozcelik F.: Meme tümörlü hastalarda operasyon sırasında menstrüel  siklus fazının yaşam süresine etkisi. XI. Ulusal Kanser  Kongresi, 28-30 Mayıs 1995, Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 1995, 10:49
 24. Uras C, Cubukcu A, Alponat A, Goksel S.: Kalın barsak lokalizasyonlu primer Clear-Cell karsinoma. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 10-14 Eylül 1995, Antalya. Özet Kitabı: P-35
 25. Akcal T, Bukey Y, Tasci H, Taskın M, Kalafat H, Uras C, Yardimci H.: Restoratif proktokolektomi uygulanan 20 hastamızın geç dönem sonuçları. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1995, Antalya. Özet Kitabı: B-57
 26. Uras C, Yardımcı H, Tosun AG, Gemicioglu B, Akcal T.: Laparoskopik kolesistektomide teofilin kullanımının   solunum   fonksiyonlarına   etkileri .II . Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Özet Kitabı: 122
 27. Uras C.: Postmenopozal kadınlarda meme hastalıklarına cerrahi yaklaşım. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu, 27-30 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri Özet Kitabı: P-47
 28. Erel CT, Seyisoglu H,Sentürk ML, Akman C, Ersavasti G, Benian D, Uras C, Altug A, Ertungealp E.: Hormon replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlardaki     mammografik değişiklikler. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu, 27-30 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri Özet Kitabı: P-47
 29. Yardımcı H, Uras C, Ersan Y, Balcısoy Ü, Akçal T.: Farklı Dozlarda İntraperitoneal 5 Flourourasil Kullanımının deneysel intestinal anostomozların iyileşmesi üzerine     Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Antalya. Bildiri Özet Kitabı:75
 30. Yardımcı H, Uras C,  Alponat A,  Altınkaya E , Akçal T.:  Tümör Markerlarının Pozitifliğinin Gastrointestinal Kanserli Hastalarda İncelenmesi: 67 olguluk     çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 1996, Antalya. Bildiri Özet Kitabı:  104
 31. Ferhanoğlu B, Soysal T, Başlar Z, Uras C, Ober A, Basaran M, Aydın Y, Ulku B, Aktuglu G, Akman N.: Stem cell transplantation-a single center experience. Inational bone marrow and stem cell   transplantation Congress, May 3-4, 1996,     Ankara, Turkey. Turkish Journal of Haematology, 1996; 14:A-104.
 32. Uras C:Duktal karsinoma insutuda cerrahi yaklaşımlar. Meme Kanseri Sempozyumu, 7 Nisan 2000, İzmir.
 33. Altınlı E, Uras C, Ekci B, Balkan T, Davran E:Onkoloji hastalarında beş yıllık perkutan Hickman kateter ve venöz port uygulama deneyimimiz. 1. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 26-28 Ekim 2000, Antalya.
 34. Altınlı E, Uras C, Sayman H, Devrim K, Civi G:Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi: Hangi haritalama tekniği tercih edilmeli? : 84 olgudaki sonuçlarımız. 1. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 26-28 Ekim 2000, Antalya.
 35. Uras C, Aydogan F,Celik V, Cengiz A, Cercel A, Halac M, Gazioglu E, Kocael A, Ferahman M, İlvan Ş, Balcisoy U, Unal H. Erken evre meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi: Cerrahpaşa Meme Grubu Deneyimleri. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 14-16 Eylül 2006. Özet kitabı:40.
 36. Celik V, Uras C, Aydogan F, Yılmaz H, Halac M, Cengiz A, Cercel A, Gazioglu E, Ferahman M, Esen G, Balcisoy U, Unal H. Nonpalpabl meme lezyonlarında ROLL (Radioguided Occult Lezyon Lokalizasyonu). İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 14-16 Eylül 2006. Özet kitabı:40.
 37. Uras C, Aydogan F, Esen G, Altug A, Calay Z, Serdengecti S, Ober A, Cetinkala O, Sayman H, Unal H. Meme kanseri tedavisinde multidisipliner yaklaşım: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Meme Grubu!’nun Meme kanseri tedavi modeli Yaklaşımı. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 14-16 Eylül 2006. Özet kitabı:38.
 38. Unal H, Cengiz A, Uras C, Çelik V, GaziogluE, Ferahman M, Çerçel A, Aydogan F, Karabulut K, Bellik AK, Balcisoy U. Cerrahpaşa tıp fakültesi meme cerrahisi Çalışma Grubunun Beş Yıllık Deneyimi. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 14-16 Eylül 2006. Özet kitabı:35.
 39. Cercel A, Aydogan F, Uras C, Çelik V, Cengiz A, Kocael A, İlvan Ş, Calay Z, Unal H. Duktal karsinoma in situda sentinel lenf nodülü biyopsisinin yeri. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 14-16 Eylül 2006. Özet kitabı:42.
 40. Saruc M, Boler D, Karaarslan M, İnce U, Rasa K, Uras C,Cakmalcı M. Mide ülserli hastalarda endoskopi tekrarı akılcı bir yaklaşım mı? 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 16-21 Ekim 2007, Nevşehir.
 41. Aydogan F, Celik V, Uras C, Ferahman M, Cengiz A, Gazioglu E, Cecel A, Yılmaz MH, Halac M, Esen G, Balcisoy Ü, Unal Ü. Palpe edilemeyen meme lezyonlarında ROLL. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensusu, 241, İstanbul, 2008.
 42. Balcisoy Ü, Aydogan F, Aydın İ, Uras C, Celik V, Cengiz A, Gazioglu E, Ferahman M, Cercel A, Unal H. Primer meme kanseri hastalarında dijital termografi. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensusu, 240, İstanbul, 2008.
 43. Aydogan F, Kocael A, Uras C, Celik V, Cengiz A, Karabulut K, Cercel A, Halac M, Gazioglu E, Ferahman M, İlvan S, Unal H. Meme Kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi yapılan 500 vakadan ne ogrendik? Cerrahpaşa Meme Grubu Deneyimleri. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensusu, 243, İstanbul, 2008.
 44. Cercel A, Aydogan F, Uras C, Çelik V, Cengiz A, Kocael A, İlvan Ş, Calay Z, Unal H. Duktal karsinoma in situda sentinel lenf nodülü biyopsisinin yeri. İstanbul Meme Kanseri Konferansı 14-16 Eylül 2006. Özet kitabı:42.
 45. Aydogan F, Canbay E, Karatas A, Belli AK, Çelik V, Uras C. Erkek meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi. 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.
 46. Aydogan F, Belli AK, Canbay E, Uras C, Celik V, Cengiz A, Gazioğlu E, Yılmaz MH, Halac M, Unal H. Palpe edilemeyen meme kanserlerinde lokalizasyon ve sentinel lenf nodu biyopsisi (SNOLL). 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.
 47. Aydogan F, Gazioglu E, Canbay E, Aydin İ, Uras C, Celik V, Cengiz A, Ferahman M, Unal H. Meme kanserinde son 25 yılda ne değişti? 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.
 48. Aydogan F, Ozben V, Celik V, Uras C, Tahan G, Gazioglu E, Cengiz A, Ferahman M, Cercel A, Yilmaz MH, Halac M, Unal H. ROLL (Radyonüklid Okült Lezyon Lokalizasyonu) tekniğinde ameliyattan bir gün önce ve ameliyattan günü işaretleme protokollerinin karşılaştırılması. 5. Cerrahi Araştırma Kongesi, 10-12 Aralık 2009, Ankara.
 49. Saruc M, Saygılı O Karaarslan M, Atmaca D, Cakar N, Senturk H, Uras C, Tozun N. Alzheimer tedavisinde kullanılan bir ilaç (memantin) ve siddetli akut pankreatit. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 2010, vol;21(3), sup 1, S:246
 50. Saruc M, Karaarslan M, Boler DE, Cicek B, Vardereli E, Uras C, Tozun N. Ofagus kanserinde antireflü mekanizmalı metal stent; Palyasyon mu? problem mi? 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 2010, vol;21(3), sup 1, S:123
 51. Saruc M, Boler DE, Saygili O, Akyuz Ü, İnce U, Pata C, Uras C, Tozun N. Crohn Hastalığına bağlı masif kanama. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 2010, vol;21(3), sup 1, S:154-155
 52. Cihan Uras, Deniz Eren Böler, İlknur Ergüner, Halil Kara. Tek port robotik kolesistektomi: İki hastanın video sunumu. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011 Antalya. Kongre Kitabı: 114
 53. Cihan Uras, Deniz Eren Böler, Halil Kara, İlknur Ergüner. Tek port laparoskopik kolesistektomide yeni bir retraksiyon tekniği ve 27 hastanın sonuçları. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Antalya. Kongre Kitabı: 155
 54. Cihan Uras, Deniz Eren Böler, Halil Kara, İlknur Ergüner. Tek port laparoskopik kolesistektomide yeni bir retraksiyon tekniği ve 27 hastanın sonuçları. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Antalya. Kongre Kitabı: 155
 55. Cihan Uras, Deniz Eren Böler, İlknur Ergüner, Halil Kara. Tek port laparoskopik kolesistektomi: 50 hastanın analizi. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 21-24 Eylül 2011, Antalya. Kongre Kitabı: 156
 56. Hakan Kaya, Neslihan Cabıoğlu, Ümit İnce, Cihan Uras. Primeri bilinmeyen ve memede kitle ile prezente izole intramammaryan lenf nodu metastazlı okült meme korsinomu olgusu. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 175
 57. Cihan Uras, Neslihan Cabıoğlu, Fatma Tokat, Gül Başaran, Banu Atalar, Özlem Er, Nuran Beşe, Ümit İnce. Kişiye özel meme kanseri tedavisinde Ki67 oranlarının onkotype Dx skorlarıyla korelasyonu. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 114
 58. Deniz Eren Böler, Cihan Uras, Ümit İnce, Neslihan Cabıoğlu. Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanserli hastalarda nonsentinel lenf nodu tutulumunu belirleyen faktörler. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 126
 59. Deniz Eren Böler, Neslihan Cabıoğlu, Ümit İnce, Cihan Uras. Duktal karsinoma in situ’da sentinel lenf nodu biyopsisi gerekli mi? 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 125-126
 60. Halil Kara, Neslihan Cabıoğlu, Ümit İnce, Cihan Uras. Primer meme anjiyosarkomu: Olgu sunumu. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 182
 61. Halil Kara, Gül Esen İçten, Neslihan Cabıoğlu, Cihan Uras. Nonpalpabl selim meme lezyonlarının çıkartılmasında ultrason eşliğinde “Intact Breast Lesion Excision System” uygulaması: İlk sonuçlarımız. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 141
 62. Fatih Aydoğan, Mehmet Halit Yılmaz, Ümit Balcısoy, Ahmet Korkut Belli, İsmail Aydın, Cihan Uras, Ali Cengiz, Varol Çelik, Hilal Ünal. Meme kanserinde bölgesel lenf nodu metastazı saptanmasında preoperatif dijital kızılötesi termal görüntüleme ve sentinel lenf nodu biyopsisi: Ön bulgular. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 137
 63. Fatih Aydoğan, Erman Aytaç, Mehmet Halit Yılmaz, Varol Çelik, Ali Çerçel, Enes Arıkan, Cihan Uras. Floresan ışıkla görüntülenen indosiyanin yeşili rehberliğinde sentinel lenf nodu biyopsisi: Yeni bir teknik. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 148-149
 64. Cihan Uras. Gebelik ve meme kanseri. Oturum başkanı. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya. Kongre Özet Kitabı: 9
 65. Halil Kara, Nuran Beşe, Cihan Uras. Erken evre meme kanseri nedeni ile meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda tek doz intraoperatif radyoterapi uygulaması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 12-17 Nisan 2016, Antalya. Sözlü sunum 022.
 66. İlknur Ergüner, İsmail Ahmet Bilgin, Halil Kara, Fatma Turanlı, Şehri Demir, Afag Aghayeva, Onur Bayraktar, Deniz Atasoy, Bilgi Baca, İsmail Hakkı Hamzaoğlu, Tayfun Karahasanoğlu, Cihan Uras. Sleeve gastrektomi yaptığımız hastaların sonuçları. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 12-17 Nisan 2016, Antalya. Sözlü sunum 172.
 67. İsmail Ahmet Bilgin, Afag Aghayeva, Halil Kara, Deniz Atasoy, Volkan Özben, Onur Bayraktar, İlknur Ergüner, Bilgi Baca, İsmail Hakkı Hamzaoğlu, Tayfun Karahasanoğlu, Cihan Uras. Total robotik sleeve gastrektomi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 12-17 Nisan 2016, Antalya. Sözlü sunum 178.
 68. İsmail Ahmet Bilgin, İlknur Ergüner, Halil Kara, Nuran Beşe, Bülent Yapıcı, Cihan Uras, İsmail Hakkı Hamzaoğlu, Tayfun Karahasanoğlu. Lokal ileri intraabdominal, pelvik ve retroperitoneal malignitelerde intraoperatif radyoterapinin yeri. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 12-17 Nisan 2016, Antalya. Sözlü sunum 318.
 69. Şükrü yazar, Altuğ Altınkaya, Emine Çiğdem Karadağ, Halil Kara, Cihan Uras. Ters T mastektomilerde rekonstrüksiyon kurtarıcı flep. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı, 27-30 Ekim 2016, Antalya. Sözlü sunum 102
 70. Halil Kara, Deniz Eren Böler, Fatih Levent Balcı, Onur Dülgeroğlu, Cihan Uras. Kontralateral profilaktik Mastektomide Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Gerekli mi?. 4. Karadeniz Meme Kongresi, 30 Mart—1 Nisan 2017, Samsun. Sözlü sunum 09.
 71. Uras C. Sleeve gastrektominin Kısa ve uzun Dönem Sonuçları. Panel.Briatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 19-22 kasım 2015, Antalya
 72. Ayşe Y. Altınok,Nuran Beşe, Halil Kara, Şükrü Yazar, Cihan Uras.İmplant ile erken rekonstrüksiyon yapılmış meme kanserli hastalarda memnuniyet değerlendirilmesi ve radyoterapi etkisi. 14. Ulusal meme hastalıkları Kongresi, 19-22 Ekim 2017, Antalya. Sözlü sunum 8.

 

Kitaplar

Kitap Editörlüğü

 1. Sentinel Lenf Düğümü Biyopsisi, Editor: Dr. Cihan Uras, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2007

 

Kitap Bölümleri

 1. Uras C: Postoperatif bakım ve komplikasyonlar. Genel Cerrahi Ders Kitabı, editor: Prof. Dr. ErtugrulGoksoy İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. S:156-178

 

 1. Uras C: Erken evre meme kanseri. Genel Cerrahi Ders Kitabı, editor: Prof. Dr. Ertugrul Goksoy. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. S:387-393

 

 1. Uras C: Lenfatik haritalama ve sentinel lenf nodu biyopsisinin tarihçesi. Sentinel lenf nodu biyopsisi, editör: Prof. Dr. Cihan Uras , İstanbul , 2007.

 

 1. Uras C: Crohn hastalığının cerrahi tedavisi. Aktüel Gastroenteroloji ve Hepatoloji, editör: E. Göksoy, Z. Mungan, H Şentürk, M Kapan. Bilmedya Grup (Merajans ltd şt) 2001

 

 1. Uras C.:Lenfatik harita ve sentinel nodül biopsisi tekniği.Ed:Unal G, Unal H.Meme Hastalıkları.Nobel Tıp Kitabevi.İstanbul 2001.S:428-434.

 

 1. Uras C.:Crohn hastalığının cerrahi tedavisi.Ed:Goksoy E.Aktuel gastroenteroloji ve hepatoloji. Bilmedya Grup.İstanbul 2001.S:331-337.

 

 1. Uras C.:Selim meme hastalıkları.Menopoz ve osteoporoz.Ed:Ertüngealp E.,SeyisoğluH.Menopoz ve osteoporoz . Form reklam hizmetleri.İstanbul 2000. S:227-257.

 

 1. Uras C.:Laparoskopik splenektomi.Carol E.H.,Scott-Conner.Çeviri Ed:Ertem M.Sages el kitabı. Yüce yayım.İst. Ekim 2000, s:326.

 

 1. Uras C, Ertem M, Alponat A: Laparoskopik İnguinal Fıtık Cerrahisi, İstanbul, Mat Yapım,1996

Çeviri Kitap Bölümü

 1. Meme Kanseri Uygulama Kılavuzu. Bölüm:16,24,27. Çeviri editörü:Prof.Dr. Varol Celik CSA Global Publishing, İstanbul, 2007.

 

Uluslararası Dergilerde Atıfta Bulunulan Yayınlar

 1. Uras C, Yigitbasi R, Erturk S, Hamzaoglu I, sayman H. Restorative caecogastroplastyreconstruction after pylorus-preserving near-total gasrectomy: A preliminary study. Br J Surg 1997; 84: 406-409.
 • kere atıfta bulunulmuştur.
 1. Ertem M, Uras C,  KarahasanogluT,  Erguney S, AlemdarogluK.: Laparoskopik approach  to hepatic hydatid disease. Dig. Surg. 1998; 15:333

3 kere atıfta bulunulmuştur.

 1. Senturk H, Kocer N, Papila Ç, Uras C,  Doğusoy G .:  Primary  macronodular      hepatosplenic

tuberculosis: Two cases with  Us, CT and MR findings. Eur Radiol   1995; 5:451-455

1 kere atıfta bulunulmuştur.

 1. Uras C, Altinkaya E, Yardimci H, Goksel S, yavuz N, Kaptanoglu l, Akcal T. Peritoneal cytology in the determination of free tumour cells within the abdomen in colon cancer. Surg Oncol 1996; 5: 259-263.

2 kere atıfta bulunulmuştur.